Mô tả

Mẫu thiết kế căn hộ DSG0033

(Căn hộ Celadon Emerald 2PN)

Nguồn: DecorSaiGon.com